Zverejňovanie dokumentov (výpis z 14.07.2024)
Vyhľadávanie
Dátum zverejnenia
Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Názov a predmet zmluvy Suma  s DPH Typ Dodávateľ
«ZačiatokDozadu123456DopreduKoniec»  Stránka 1 z 6
03.06.2019 03.06.2019
Dielo-stavba:"Šatne futbalový klub".
1 260,00 €
zmluva
Twin-service s.r.o.
31.05.2019 31.05.2019
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK
1 000,00 €
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
06.05.2019 06.05.2019
Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI.tejto zmluvy
0,00 €
zmluva
Východoslovenská distribučná, a.s.
28.03.2019 28.03.2019
Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy zo dňa 27.04.2018
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
21.03.2019 21.03.2019
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti dobrovoľníckej služby
0,00 €
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
20.03.2019 20.03.2019
Upravený rozpočet
0,00 €
zmluva
M-SILNICE SK s.r.o.
13.03.2019 13.03.2019
Objednávka produktu VÝHODA
0,00 €
zmluva
Východoslovenská energetika a.s.
05.03.2019 05.03.2019
Predmetom nájmu je časť nehnuteľnosti
0,00 €
zmluva
PD v Soli v likvidácii
11.02.2019 11.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 €
zmluva
C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 €
zmluva
C & F ALL FOR FINANCIAL s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Prílohy k zmluve o poskytnutí služieb
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Sanácia skládky odpadu v obci Rudlov
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Prílohy
0,00 €
zmluva
REAL TRADING GROUP s.r.o.
11.02.2019 11.02.2019
Prílohy
0,00 €
zmluva
XENON PLUS, s.r.o.
10.02.2019 10.02.2019
Zhotovenie webovej stránky na doméne "obecrudlov.sk"
1 200,00 €
zmluva
Miloslav Poliak
02.02.2019 02.02.2019
dodatok č.10 -
0,00 €
zmluva
Mestský úrad
03.01.2019 03.01.2019
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na zhotovenie Ikonostasu v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky v Rudlove
3 000,00 €
zmluva
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rudlov
26.11.2018 26.11.2018
Zmena znenia bodu 4.1.
0,00 €
zmluva
Ultima Ratio, s.r.o.
15.11.2018 15.11.2018
Poskytnutie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti realizácie postupov pri projektovom riadení "Sanácia skládky odpadu v obci"
0,00 €
zmluva
TRABISCO, s.r.o.