Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 22.04.2009
Dátum zverejnenia: 22.04.2009
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o auditorskej činnosti+dodatok1.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o auditorskej činnosti
Dodávateľ: Audit Consult CD, s.r.o.
  Duklianskych hrdinov 2473
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36456471
Predmet plnenia: Audit účtovnej závierky, audit súladu rozpočtového hospodárenia za overované účtovné obdobie s auditovanou účtovnou závierkou
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €