Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 07.09.2011
Dátum zverejnenia: 07.09.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [634 kB] Skola.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Dodávateľ: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rudlov
  Rudlov 140
  09435 Rudlov
IČO: 31952763
Predmet plnenia: Prenajímateľ prenajíma nájomcovi nehnuteľnosti, uvedené v čl. I tejto zmluvy výlučne za účelom prevádzkovania Základnej školy
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €