Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 13.06.2011
Dátum zverejnenia: 13.06.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o dielo - SBK.PDF
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
  Boženy Nemcovej 1
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
Predmet plnenia: Protipovodňové opatrenia v obci Rudlov - vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov
Suma s DPH
Celková hodnota: 90 000,00 €