Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.06.2011
Dátum zverejnenia: 01.06.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Zmluva UVSR 110-2011.PDF
Identifikácia zmluvy: UVSR - 110/2011
Číslo zmluvy: UVSR - 110/2011 (937)
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu
Dodávateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
  Námestie Slobody 1
  81370 Bratislava
IČO: 00151513
Predmet plnenia: Záväzok poskytovateľa poskytnúť prijímateĺovi finančné prostriedky v sume 92 700 eur a záväzok prijímateľa použiť poskytnuté fin. prostriedky v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu: Prvý realizačný projekt Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €