Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 13.04.2011
Dátum zverejnenia: 15.04.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmlva_SVP.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
  Ďumbierska 14
  04159 Košice
IČO: 3602204704
Predmet plnenia: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €