Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 13.04.2011
Dátum zverejnenia: 15.04.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [691 kB] Kúpna zmluva - Odkúpenie pozemkov.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam
Dodávateľ: Katarína Himičová
  Lúčna 825/14
  09301 Vranov nad Topľou
Predmet plnenia: Kúpna zmluva - predávajúca predáva nehnuteľnosti uvedené v článku II tejto zmluvy kupujúcemu, ktorý tieto nehnuteľnosti kupuje do výlučného vlastníctva
Suma s DPH
Celková hodnota: 10 650,00 €