Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 19.06.2018
Dátum zverejnenia: 19.06.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] ZM_SEP-IMRK2-2018-001792_-_text.pdf
Identifikácia zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2018-001792
Číslo zmluvy: ZM_SEP-IMRK2-2018-001792 (2152)
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
  Špitálska 4,6,8
  816 43 Bratislava
IČO: 00681156
Predmet plnenia: Úprava zmluvných podmienok,práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytovaní NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu Projektu- sanácia skládky odpadu v obci Rudlov
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €