Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 16.07.2018
Dátum zverejnenia: 12.08.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Zmluva o dielo.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Dodávateľ: Twin-service s.r.o.
  Šafárikova 601
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 47130318
Predmet plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - stavbu" ŠATNE FK JAVORINA RUDLOV"
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €