Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 21.05.2018
Dátum zverejnenia: 23.05.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o dielo_PP PROTECT s.r.o..pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o dielo_GDPR
Dodávateľ: PP PROTECT s.r.o.
  Antona Bernoláka 2
  071 01 Michalovce
IČO: 48039365
Predmet plnenia: Zhotoviteľ sa na základe zmluvy zaväzuje implementovať pre obec Rudlov novú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov a poskytovanie služieb "Zodpovednej osoby" v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyz. osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €