Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 06.02.2018
Dátum zverejnenia: 19.02.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [688 kB] Zmluva o dielo č.180208.pdf
Identifikácia zmluvy: 180208
Číslo zmluvy: 180208 (1844)
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.180208
Dodávateľ: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
  Sabinovská 36
  08001 Prešov
IČO: 31666108
Predmet plnenia: Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy podľa požiadaviek odberateľa - EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST
Suma s DPH
Celková hodnota: 80,00 €