Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.04.2016
Dátum zverejnenia: 02.05.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [4 MB] DOHODA č.29 NP PZ VAOTP.pdf
Identifikácia zmluvy: 29/§52/2016
Číslo zmluvy: 29/§52/2016 (1336)
Názov zmluvy: DOHODA č.29/§52/2016/NP PZ VAOTP
Dodávateľ: Úrad práce, soc. vecí a rodiny vo Vranove n/T
  Námestie Slobody 5
  09322 Vranov nad Topľou
IČO: 37937766
Predmet plnenia: Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytovanie finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie...
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €