Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 01.03.2016
Dátum zverejnenia: 01.02.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o dielo 01-02-2016.pdf
Identifikácia zmluvy: 01/02/2016
Číslo zmluvy: 01/02/2016 (1244)
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č.01/02/2016
Dodávateľ: INŽINIERSKA AGENTÚRA, s.r.o.
  Jarná 391/15
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36839051
Predmet plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá projektovú dokumentáciu na stavbu: Multifunkčné a detské ihrisko Rudlov.
Suma s DPH
Celková hodnota: 5 400,00 €