Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.02.2016
Dátum zverejnenia: 08.02.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o nájme pozemkov.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o nájme pozemkov
Dodávateľ: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
  Hlavná 1, P.O, Box 135
  08135 Prešov
IČO: 00179205
Predmet plnenia: Prenájom pozemku nájomcovi v časti 95 m2. Uvedený pozemok prenajímateľ prenajíma nájomcovi a nájomca ho preberá do nájmu na dobu určitú do 31.12.2016.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €