Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 12.12.2023)
Dátumy
Dátum uzavretia: 12.08.2011
Dátum zverejnenia: 12.08.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1012 kB] Dodatok č. 1 k Zmluve č. 90-000044602PO2011.pdf
Identifikácia dodatku: 1
Číslo dodatku: 1 (943)
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve č. 90-000044602PO2011
Dodávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Komenského 50
  04248 Košice
IČO: 36570460
Predmet plnenia: Zmena Zmluvy č. 90-000044602PO2011 - Pôvodné znenie čl. III bodu 7.2. sa nahrádza nasledovným znením: Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 12.08.2011 a samotný zoznam príloh
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €