Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 14.07.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 15.08.2018
Dátum zverejnenia: 15.08.2018
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o poskytnutí služieb 2-2018.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služieb 2-2018
Dodávateľ: Ultima Ratio, s.r.o.
  1. mája 709
  03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46862439
Predmet plnenia: Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi služby externého manažmentu uvedené v čl.3.1.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €