Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 20.06.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 27.04.2017
Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o poskyt.služieb 1_2017.pdf
Identifikácia zmluvy: 1/2017
Číslo zmluvy: 1/2017 (1612)
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb 1/2017
Dodávateľ: Ultima Ratio, s.r.o.
  1. mája 709
  03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 46862439
Predmet plnenia: Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt - Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Rudlov.
Suma s DPH
Celková hodnota: 4 200,00 €