Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 20.06.2024)
Dátumy
Dátum uzavretia: 04.05.2016
Dátum zverejnenia: 04.05.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [266 kB] Kúpna_zmluva_–_na_stránku.pdf
Identifikácia zmluvy: 
Názov zmluvy: Kúpna zmluva
Dodávateľ: Duda Rudolf
  Rudlov
  09435 Rudlov
Predmet plnenia: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je predaj nehnuteľnosti uvedenej v článku II. ods. 2 nachádzajúcej sa na predmetnom pozemku v celosti t.j. podiel 1/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve predávajúceho.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €