Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 17.06.2011
Dátum zverejnenia: 18.06.2011
Identifikácia faktúry: 20110003
Faktúra: 20110003 (76)
Dodávateľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
  Boženy Nemcovej 1
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
Predmet plnenia: Záloha na vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov v povodí vodného toku Slaný potok a jeho prítokov
Suma s DPH
Celková hodnota: 30 000,00 €