Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 13.06.2011
Dátum zverejnenia: 13.06.2011
Identifikácia faktúry: 1106570
Faktúra: 1106570 (74)
Dodávateľ: SLOVGRAM
  Jakubovo námestie 14
  81348 Bratislava
IČO: 17310598
Predmet plnenia: Faktúra za odmeny umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalendárnom roku 2011 - verejný rozhlas
Suma s DPH
Celková hodnota: 33,19 €