Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 29.05.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 15.03.2011
Dátum zverejnenia: 15.03.2011
Identifikácia faktúry: 20110009
Faktúra: 20110009 (12)
Dodávateľ: PRODAP s.r.o.
  Sídlisko 1, 980/31
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36490903
Predmet plnenia: Faktúra za prevedené práce na základe súpisu vykonaných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 798,75 €