Dokumenty obce Rudlov - detail (výpis z 24.02.2024)
Dátumy
Dátum doručenia: 31.10.2011
Dátum zverejnenia: 31.10.2011
Identifikácia faktúry: 20110372
Faktúra: 20110372 (102)
Dodávateľ: SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
  Boženy Nemcovej 1
  09301 Vranov nad Topľou
IČO: 36470694
Predmet plnenia: Faktúra za vykonané realizačné a koordinačné práce na diele Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2011 a priloženého súpisu vykonaných prác
Suma s DPH
Celková hodnota: 16 524,00 €