Faktúry (výpis z 29.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu101102103104105106107DopreduKoniec»  Stránka 102 z 107
27.09.2011 20110317 27.09.2011 Faktúra za vykonané realizačné a koordinačné práce na diele - Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov - na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2011 a priloženého súpisu vykonaných prác Detail 43 476,00 € SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou
16.09.2011 2011038 16.09.2011 Faktúra na základe Zmluvy o dielo na stavbe - Rekonštrukcia a modernizácia KD Rudlov - podľa priloženého súpisu prác Detail 9 211,08 € Ing. Popaďák Jozef
16.09.2011 2011039 16.09.2011 Faktúra na základe Zmluvy o dielo - dodatok č.2 - Rekonštrukcia a modernizácia KD Rudlov - práce naviac podľa súpisu prác Detail 3 283,82 € Ing. Popaďák Jozef
16.09.2011 20110019 16.09.2011 Rekonštrukcia ústredného vykurovania a kotolňa KD Rudlov - súpis vykonaných prác Detail 18 230,32 € PRODAP s.r.o.
02.08.2011 20110803 02.08.2011 Faktúra za dohodnutú odmenu v zmysle Zmluvy o dielo č.190309-1 a jej Dodatku č.1 za výkon externého manažmentu pri implementácii schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. Detail 8 184,00 € Project Consult spol. s.r.o.
31.07.2011 4424002291 31.07.2011 Faktúra za zemný plyn - Obec Rudlov Detail 653,00 € RWE Gas Slovensko, s.r.o.
29.07.2011 11920275 29.07.2011 Náradie - lopata, kosa, fúrik, motyka, hrable Detail 176,88 € Extratech s.r.o.
30.07.2011 2011031 29.07.2011 Faktúra na základe Zmluvy o dielo na stavbe Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu Rudlov - podľa priloženého súpisu prác Detail 25 783,80 € Ing. Popaďák Jozef
26.07.2011 112707388 26.07.2011 Update programového vybavenia MZDY Detail 29,88 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
21.07.2011 20110341 21.07.2011 Stolové kalendáre a obraz - OcÚ Detail 111,00 € Ján Grajzeľ
19.07.2011 13/2011 19.07.2011 Verejné obstarávanie zákazky na výber dodávateľa pre realizáciu stavebných prác pre stavbu - Rekonštrukcia kúrenia a kotolňa KD Rudlov Detail 250,00 € RNDr. Vladimír Hričák
14.07.2011 110638 14.07.2011 PC Zostava DD21 Office + WIN 7 + Office 2010 Detail 3 011,44 € DD21 s.r.o.
11.07.2011 2118540089 11.07.2011 Faktúra za Paušál Biznis - OcÚ Detail 40,57 € Orange Slovensko, a.s.
30.06.2011 30667 30.06.2011 Nákup tovaru OcÚ Rudlov Detail 540,97 € COOP Jednota Vranov nad Topľou
30.06.2011 6713/11 30.06.2011 Služby podľa rozpisu za obdobie 6/2011 - Zmesový komunálny odpad Detail 335,05 € FURA s.r.o.
30.06.2011 6714/11 30.06.2011 Služby podľa rozpisu za obdobie 6/2011 - Nebezpečný odpad Detail 36,00 € FURA s.r.o.
30.06.2011 7400/11 30.06.2011 Faktúra za spracovanie hlásení o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov Detail 14,40 € FURA s.r.o.
30.06.2011 7032/11 30.06.2011 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Detail 320,85 € FURA s.r.o.
30.06.2011 201111673 30.06.2011 Virtuálna knižnica za obdobie 6/2011 - ZŠ Detail 3,32 € KOMENSKY, s.r.o.
30.06.2011 2011027 30.06.2011 Faktúra na základe zmluvy o dielo na stavbe - Rekonštrukcia a modernizácia KD Rudlov Detail 7 043,15 € Ing. Popaďák Jozef