Faktúry (výpis z 29.05.2024)
Vyhľadávanie
Dátum doručenia
Dátum zverejnenia Identifikácia faktúry Interné číslo Dátum doručenia Popis fakturačného plnenia Suma  s DPH Dodávateľ
«ZačiatokDozadu101102103104105106107DopreduKoniec»  Stránka 101 z 107
10.01.2012 120004 10.01.2012 Dovoz - potravinová pomoc Detail 76,80 € Daniel Berta - DABEX
10.01.2012 122001031 10.01.2012 Úprava dát mzdovej agendy Detail 20,76 € IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
02.01.2012 332763 02.01.2012 Informačný systém - dotácie a granty Detail 32,86 € SAMNET - ISS
31.12.2011 9734069538 31.12.2011 Telefón - MŠ, ZŠ Detail 49,33 € Slovak Telekom, a.s.
31.12.2011 1017757701 31.12.2011 Telefón OcÚ Detail 68,66 € Slovak Telekom, a.s.
31.12.2011 1437111 31.12.2011 TKO - december 2011 Detail 335,74 € FURA s.r.o.
31.12.2011 1437211 31.12.2011 Nebezpečný odpad december 2011 Detail 36,00 € FURA s.r.o.
31.12.2011 1473111 31.12.2011 VKK, likvidácia drobného stavebného odpadu Detail 20,01 € FURA s.r.o.
31.12.2011 7280084696 31.12.2011 Elektrina - Školy - nedoplatok 2011 Detail 55,01 € Východoslovenská energetika a.s.
31.12.2011 1521911 31.12.2011 Výkazy - spracovanie Q. výkazov Detail 14,40 € FURA s.r.o.
31.12.2011 7280084695 31.12.2011 Elektrina - DS, VO, OcÚ, TJ, KD - vyúčtovanie 2011 Detail 385,14 € Východoslovenská energetika a.s.
30.12.2011 110467 30.12.2011 KD - 2x Tatramat vertikálny Detail 357,42 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
30.12.2011 110468 30.12.2011 KD - srubenie, koleno, redukcia, rura Detail 296,94 € KOVOPLAST - Ing. Miroslav POPOVIČ
21.12.2011 2115511043 21.12.2011 KD - vodné, stočné Detail 15,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
08.12.2011 25393211 08.12.2011 Obecné noviny rok 2012 Detail 46,80 € INPROST s.r.o.
08.12.2011 110100027 08.12.2011 Verejné osvetlenie - štartér, tlmivka, Philips master Detail 163,39 € ELMIT, s.r.o.
28.11.2011 20110027 28.11.2011 Rekonštrukcia a modernizácia Kultúrneho domu Rudlov Detail 1 500,00 € PRODAP s.r.o.
09.11.2011 110639 09.11.2011 KD - kotuč, čiapka, jadrová omietka... Detail 387,44 € TRIBE kom.spol.
16.11.2011 110579 02.11.2011 KD - cement, vápno... Detail 405,45 € TRIBE kom.spol.
31.10.2011 20110372 31.10.2011 Faktúra za vykonané realizačné a koordinačné práce na diele Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a sucha v katastri obce Rudlov na základe Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2011 a priloženého súpisu vykonaných prác Detail 16 524,00 € SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou